Grafický návrh obálky a vnitřní části výroční zprávy Střediska rané péče Liberec.

Sazba, předtisková příprava.