Grafický návrh, sazba a zpracování elektronické verze výroční zprávy libereckého kraje za rok 2017 v české a anglické jazykové mutaci.

Česká verze VZ LK 2017