Grafický návrh a zpracování výroční zprávy Libereckého kraje za rok 2015.

Celá výroční zpráva k náhledu zde >>>.