Grafický návrh vizitky pro společnost ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.