Grafický návrh a sazba publikace Lípy republiky Libereckého kraje, předtisková příprava a tisk.