Grafický návrh plakátu na tenisový turnaj „Manych cup 2021“.