Grafický návrh plakátu na seminář věnovaný problematice brownfields – nevyužívaných objektů v Libereckém kraji.