Grafický návrh a výroba 3 variant placek pro Komunitní středisko KONTAKT.