Grafický návrh loga společnosti TROPO – nakládání s odpady.