Logo Cvikováček

Grafický návrh loga pro DDM ve Cvikově.