Návrh loga do soutěže o nové logo Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS).