Grafický návrh a zpracování letáku pro vznikající volnočasový areál Strmá ve Frýdlantě.