Grafický návrh, předtisková příprava a tisk propagačních desek GECON.